ร้อง”ประยุทธ์”กำหนดโทษสูง

ร้อง”ประยุทธ์” ตัดตอนคนกลางต้นตอสลากแพง

2 กลุ่มเครือข่ายยื่นหนังสือถึง”พลเอกประยุทธ์” เพื่อให้รัฐบาลออกมาตรการที่เด็ดขาดแก้ปัญหาสลากแพง หลังจากลงพื้นที่สำรวจพบมีผู้ค้าขายสลากเกินราคาที่กฎหมายกำหนดจำนวนมาก