ร้องรื้อคดีข้าราชการ

ร้องรื้อคดี “ขรก.” ซื้อกามเด็กแม่ฮ่องสอน

ร้องรื้อคดีข้าราชการ ตำรวจ ผู้มีชื่อเสียง เกี่ยวพันซื้อประเวณีเด็กแม่ฮ่องสอน หลังอัยการแท่ฮ่องสอนสั่งไม่ฟ้องผู้ที่เกี่ยวทั้งหมด