ร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ

“ใหม่ เจริญปุระ” น้ำตาคลอ ร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ ติด#ฉันเกิดในรัชกาลที่9

“ใหม่ เจริญปุระ” น้ำตาคลอ โพสต์คลิปร้องเพลงร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ แสดงความคิดและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ในหลวงรัชกาลที่9