ร้องเพลงวิถีใหม่

หมอมนูญ เห็นด้วย ปลดล็อก ดนตรีสดในร้านอาหาร แต่ต้องมีมาตรการควบคุม

หมอมนูญ เห็นด้วย ว่าสมควรผ่อนปรนให้กลับมามีดนตรีสดในร้านอาหาร แต่ต้องมีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้น สร้างการร้องเพลงวิถีใหม่