ร้องเอาผิดผอ.สำนักพุทธฯ

ร้องเอาผิดผอ.สำนักพุทธฯ

กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน ร้องกองปราบปราม เอาผิด ผอ.สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นเหตุให้พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่หลายรูปถูกสึก