ร้อง ป.ป.ท.

ตำรวจชั้นผู้น้อย ร้อง สอบ”พ.ต.ต.”หักเบี้ยเลี้ยงซื้อแอร์ติด สน.พหลโยธิน 

ตำรวจชั้นผู้น้อย  เดินสายยื่นหนังสือ ป.ป.ท. , บช.น.  ตรวจสอบ 2 สารวัตรสืบสวน สน. พหลโยธิน  ที่ออกคำสั่งให้ถอนเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรง  รายละ 2,000-4,000 บาท เพื่อไปซื้อแอร์