ร้านการบูร

แพทย์แผนไทยฯ จับมือภาคีเครือข่าย เปิด ร้านการบูร คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพ

กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือภาคีเครือข่าย เปิด ร้านการบูร คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพ เป็นโมเดลร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรรูปแบบใหม่ในยุค New Normal