ร้านกาแฟโอวรุฒ

พ่อ เผย ยังคิดถึงลูกชายเสมอ  เก็บรักษาข้าวของคงสภาพเดิม    

เตรียมลอยอังคาร “โอ วรุฒ” ที่ดอยเกิ้ง  พ่อ  เผย ยังคิดถึงลูกชายเสมอ  เก็บรักษาข้าวของคงสภาพเดิม