ร้านขนมไหว้พระจันทร์

6 ร้านขนมไหว้พระจันทร์ เจ้าเด็ด เจ้าดัง อร่อย- แป้งบางไส้แน่น!

ร้านขนมไหว้พระจันทร์ : วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์ และที่ขาดไม่ได้เลย คือ ขนมไหว้พระจันทร์ นั่นเอง