ร้านขายอาหาร

นครนิวยอร์ก ขยายพื้นที่ ร้านขายอาหารกลางแจ้ง หลังคลายล็อกดาวน์ระยะ 2

นครนิวยอร์ก ประกาศว่าทางการจะเพิ่มพื้นที่รับประทานอาหารกลางแจ้งให้แก่บรรดาร้านอาหาร หลังจากนครนิวยอร์กกลับมาเปิดเมืองอีกครั้ง