ร้านขายเนื้อ

ร้านเนื้อใจดี!! ลูกค้าเงินไม่พอ แต่อยากซื้อเครื่องใน เจ้าข้องร้านใจดีบอก “เอาไปได้เลย”

ร้านเนื้อใจดี!! ร้านเรายินดีบริการทุกๆคนเท่าเทียมกัน จะซื้อมากซื้อน้อย ซื้อไปขาย หรือไปทำกินเอง ทุกคนมีความสำคัญเท่าๆกันเสมอ ขอแค่มาซื้อเถอะ