ร้านค้าประชารัฐ

ครม. มีมติเพิ่มเงินค่าใช้จ่าย ให้กับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติเพิ่มเงินค่าใช้จ่ายให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ดังนี้