ร้านค้าภาคี

เริ่ม 4 ม.ค.นี้! ห้างร้านค้าปลีก-ศูนย์การค้า ทุกแห่ง ต้องปิดบริการตั้งแต่3ทุ่ม

ห้างสรรพสินค้า สมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทย มีข้อสรุปให้ทุกศูนย์การค้า รวมถึงร้านค้าในศูนย์การค้าและร้านค้าภาคี