ร้านค้าหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

แชร์สนั่นฟุตบาทหน้าห้างฯลาดพร้าวเต็มไปด้วยร้านค้าเดือดร้อนผู้คนไร้ทางเดิน

โลกออนไลน์แชร์ภาพฟุตบาทหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวที่เต็มไปด้วยร้านค้า ผู้คนไร้ทางเดินต้องใช้ถนนสัญจรแทน ล่าสุดเรื่องถึงหน่วยงานรับผิดชอบเตรียม […]