ร้านติดดาว

เผยแล้ว 28 ร้านคว้า ดาวมิชลิน ในงานประกาศ มิชลิน ไกด์ ไทย ประจำปี 2564

มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย เปิดรายชื่อร้านอาหารติด ดาวมิชลิน 28 ร้าน พร้อมมอบ 3 รางวัลใหม่ ภายใต้ประเด็นเรื่องการประกอบอาหารอย่างยั่งยืน