ร.ด.

จ.สตูล จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

10 ก.พ.60 บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดสตูล นายกองเอก ภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการ จ.สตูล ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานเนื่องในว […]