ร.10

ในหลวง ทรงสนทนาธรรมกับ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เจ้าคุณพระสินีนาฏ โดยเสด็จ

ในหลวง — เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โปรดเกล้าฯ เครื่องราชฯ ว่าที่พันตรีหญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์

ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ — เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ ศศธร สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันโทหญิง และทหารอีก 6 นาย

ศศธร สิริวชิรภักดิ์ — เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ จันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็นร้อยเอกหญิง และทหารอีก 6 นาย

จันจิรา สิริวชิรภักดิ์ —เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ อนุสรา สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันตรีหญิง และนายทหารอีก 6 นาย

อนุสรา สิริวชิรภักดิ์ —- เมื่อวันที่ 1 มี.ค 64 เเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ กรองทอง สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันตรีหญิง และทหารอีก 6 นาย

กรองทอง สิริวชิรภักดิ์ — เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันตรีหญิง และนายทหารอีก 6 นาย

ภัทรียา สิริวชิรภักดิ์ — เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 64 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันโทหญิง และฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรอีก 6 นาย

วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ — เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน

ในหลวง โปรดเกล้าฯ เจ้าคุณพระสินีนาฏ บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน หลวงพ่อวิริยังค์

เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น. วันที่ ๘ ก.พ. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันโทหญิง สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ และนายทหารอีก 7 นาย

สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ —- เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ
1 2 3 6