ฤดูฝนปี63

แพทย์แผนไทยเผยคนธาตุลมเจ็บป่วยง่ายในช่วง ฤดูฝน พร้อมแนะอาหารป้องกันโรค

ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย ช่วง ฤดูฝน มักมีอากาศเย็นและชื้น เสี่ยงธาตุลมในร่างกายแปรปรวน แนะใช้ผักพื้นบ้านปรุงเป็นอาหารป้องกันโรค

5 จังหวัด อีสานกลาง พร้อมรับฤดูฝนปี 63 มั่นใจอ่างเก็บน้ำสามารถรับน้ำได้เต็มศักยภาพ

อีสานกลาง ตามที่ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว กรมชลประทาน

กรมชลประทาน เร่งกำจัด ผักตบชวา เตรียมรับมือน้ำหลาก ฤดูฝนปี63

ผักตบชวา วันนี้ (14 พ.ค. 63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่8/2563