ฤดูร้อนทำร้ายผิวและผม

อย่า! ปล่อยให้ฤดูร้อนทำร้าย ‘ผิวและผม’

ในฤดูร้อนที่ตัวเลขอุณหภูมิพุ่งสูงเกิน 40 องศาเซลเซียสแบบนี้ นอกจากสุขภาพร่างกายที่ต้องดูแลกันเป็นอย่างดีแล้ว ‘สุขภาพผิวและเส้นผม’ ก็สำคัญ และต้องการกา […]