ฤดูวางไข่

มันใช่เหรอ! คนแห่ ลงขันล่า ปลาบึกบ้านตาก ช่วงฤดูวางไข่ในเขตอภัยทาน

ชาวตากสะเทือนใจ อบต.ไฟเขียวให้คนนอกพื้นที่ล่า ปลาบึกบ้านตาก อ.หนองเล่ม ช่วงฤดูวางไข่ ในเขตอภัยทาน