ฤดูแล้ง

กรมชลประทาน ช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ย้ำมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้ง

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงตลอดฤดูแล้งนี้

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กำชับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานทั่วประเทศให้มีความพร้อมทั้งทางด้านเครื่องจักร เครื่องมือ และกำลังคน

กรมชลประทาน ส่งน้ำช่วยผลิตประปา สู้แล้งไปด้วยกัน

กรมชลประทาน เน้นการบริหารจัดการน้ำให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามแผนการสรรจัดน้ำอย่างรัดกุม

กรมชลประทาน ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก ย้ำมีน้ำพอใช้ตลอดฤดูแล้งนี้

วันนี้ (18 ม.ค. 63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานีสูบน้ำโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง

กรมชลฯ มหาสารคาม รับมือภัยแล้ง ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำ วอนทุกภาคส่วนต้องร่วมใจกันฝ่าวิกฤตแล้งนี้ไปให้ได้

กรมชลประทาน วางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ 3 จังหวัด ภาคอีสานกลาง หวังลดปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งนี้

กรมชลฯ วอนเกษตรกรชาวเชียงใหม่ ลดการปลูกข้าวนาปรัง เหตุน้ำต้นทุนมีน้อย

โครงการชลประทานเชียงใหม่ ขอความร่วมมือเกษตรกรชาวเชียงใหม่ ลดการปลูกข้าวนาปรังแล้งนี้ เหตุจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ

ชป. จัดสรรน้ำ ต้นทุนที่มีจำกัด หวังบรรเทาความเดือนร้อนประชาชน ตามศักยภาพ

กรมชลประทาน เข้มบริหารจัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่จำกัดตลอดฤดูแล้งนี้ เพื่อให้พื้นที่ในเขตชลประทาน ไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทาน

กรมชลฯ ย้ำ! ทุกภาคส่วน ใช้น้ำทุกหยดอย่างรู้คุณค่า

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้ กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำ

จ.พิจิตร แล้งต่อเนื่อง! แม่น้ำยมแห้งขอดขาดน้ำยาวกว่า 50 กม.

แม่น้ำยม ที่ไหลผ่านพื้นที่ จ.พิจิตร ขาดน้ำระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร ในพื้นที่ตอนกลางแห้งขอดจนเห็นผืนทรายตลอดแนวของแม่น้ำยม