ฤดูแล้ง

ชป. จัดสรรน้ำ ต้นทุนที่มีจำกัด หวังบรรเทาความเดือนร้อนประชาชน ตามศักยภาพ

กรมชลประทาน เข้มบริหารจัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่จำกัดตลอดฤดูแล้งนี้ เพื่อให้พื้นที่ในเขตชลประทาน ไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทาน

กรมชลฯ ย้ำ! ทุกภาคส่วน ใช้น้ำทุกหยดอย่างรู้คุณค่า

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้ กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำ

จ.พิจิตร แล้งต่อเนื่อง! แม่น้ำยมแห้งขอดขาดน้ำยาวกว่า 50 กม.

แม่น้ำยม ที่ไหลผ่านพื้นที่ จ.พิจิตร ขาดน้ำระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร ในพื้นที่ตอนกลางแห้งขอดจนเห็นผืนทรายตลอดแนวของแม่น้ำยม