ฤดูโลว์ซีซั่น

สตรอเบอรี่เขาค้อราคาถูกนักท่องเที่ยวแห่ซื้อสวนกระแสฤดูโลว์ซีซั่น

สวนสตรอเบอรี่ที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เริ่มออกผลผลิตมาเป็นจำนวนมากในช่วงนี้ ซึ่งก็สวนกระแสกับช่วงฤดูโลว์ซีซั่น ส่งผลให้ราคาผลผลิตสตรอเบอรี่ ในช่วงนี้มาราคาถูกลงมาก ซึ่งจากเดิมราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 400-600 บาท ปัจจุบันราคาจำหน่ายผลผลิตสตรอเบอรี่อยู่ที่ 100-200 บาท!