ลงทะเบียนประกันสังคมมาตรา 33

ลงทะเบียนประกันสังคมมาตรา 33 รับเงิน 7,000-8,000 บาท ผ่าน www.sso.go.th

วิธีลงทะเบียน ลงทะเบียนประกันสังคมมาตรา 33 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยคิดเป็น 62% ของยอดเต็ม ซึ่งจ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน