ลงทะเบียนผู้ประสบภัย

เคลียร์พื้นที่เกาะพีพี ลงทะเบียนผู้ประสบภัย

เคลียร์พื้นที่เกาะพีพี ตั้งรับลงทะเบียนผู้ประสบภัย ตร.กันพื้นที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้าออก รอการตรวจพิสูจน์หลักฐาน