ลงทะเบียนเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร รวมคำถามยอดฮิต เยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

กรมส่งเสริมการเกษตร รวมคำถามยอดฮิต เยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท เพื่อตรวจสิทธิ์ตามมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 9 พ.ค. 63

http://farmer.doae.go.th ตรวจสอบสถานะเกษตรกร รับเงินเยียวยา 15,000 บาท

http://farmer.doae.go.th ได้เปิดให้ ตรวจสอบสถานะเกษตรกร หลังจากกระทรวงการคลังกำลังเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร