ลงทะเบียนเงินกู้

เงินกู้ออมสิน www.gsb.or.th หยุดลงทะเบียนชั่วคราว หลังคนแห่เข้าเว็บจำนวนมาก

เงินกู้ออมสิน www.gsb.or.th กระทรวงการคลัง แจ้งข้อมูลมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด19 ด้วยการให้เงินกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ยตํ่า ในเวลาประมาณ 16.00