ลงทะเบียน www.sso.go.th

ใครมีสิทธิ์ ลงทะเบียน www.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 33 รับเงิน 7,500 บ้าง?

ในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ ลงทะเบียน www.sso.go.th เพื่อรับสิทธิ์เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด19 โดยรับเงินช่วยเหลือ 7,000 -8,000 บาท นั้น