ลงพท้นที่ขอนแก่น

นายกฯ ลั่นคอหวยไม่ต้องส่งเลขทะเบียนรถ

“นายกฯตู่” ลั่น  คอหวย ไม่ต้องส่องเลขทะเบียนรถ ลงพื้นที่ตจว. แนะ”การพนันอย่าไปเล่น”