ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกร

เอ๋ ปารีณา ลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรหาตลาดขายผัก สู้ภัยโควิด 19

เอ๋ ปารีณา ระบุว่า ในพื้นที่ด่านทับตะโก ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตรพืชสวน พืชไร่ เกษตรกรยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 จึงลงพื้นที่ช่วยเหลือ