ลด

รฟม.ประกาศปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง 15 บาทตลอดสาย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประกาศปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วง 15 บาทตลอดสาย