ลดขยะโลก

ชาวเน็ตแชร์ วิธี กลับกล่องพัสดุ นำกลับมาใช้ซ้ำบวกช่วยลดขยะโลก

กลับกล่องพัสดุ เนื่องจากในยุคนี้นั้น การซื้อสินค้าออนไลน์ถือว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาด