ลดค่าทางด่วน

ประกาศ ลดค่าทางด่วน สำหรับรถทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1ก.ค.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศ ลดค่าทางด่วน “ด่านอาจณรงค์ 1” สำหรับรถทุกประเภท 25 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.63 – 30 มิ.ย.64