ลดค่าน้ำ

รัฐบาล มติครม. ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ให้ผู้ใช้ทุกประเภทเป็นเวลา 3 เดือน

รัฐบาลมีมติ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ร้อยละ 3 ให้กับผู้ใช้ทุกประเภท 3 เดือน ตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย.