ลดค่าหอพัก

52 มหาวิทยาลัย ลดค่าเทอม ค่าหอพักเยียวยา นศ. ผลกระทบ โควิด19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ออกประกาศ 52 มหาวิทยาลัย ลดค่าเทอม -ค่าหอพัก เยียวยา นักศึกษาจากผลกระทบโควิด-19

นิสิต-น.ศ. เฮ! 52 มหาวิทยาลัย ลดค่าเทอม ตั้งกองทุน ช่วงโควิด

รมว.อุดมศึกษาฯ เผย 52 มหาวิทยาลัย ขานรับมาตรการ ลดภาระค่าใช้จ่ายนิสิต นักศึกษา “ลดค่าเรียน ลดค่าหอพัก ลดค่าบริการอื่นๆ” ช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด