ลดค่าเทอม

ประกาศ เซนต์คาเบรียล ลดค่าเทอม 30% แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ช่วงโควิด-19

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประกาศ ลดค่าเทอม และค่าธรรมเนียมอื่น 30% เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

52 มหาวิทยาลัย ลดค่าเทอม ค่าหอพักเยียวยา นศ. ผลกระทบ โควิด19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ออกประกาศ 52 มหาวิทยาลัย ลดค่าเทอม -ค่าหอพัก เยียวยา นักศึกษาจากผลกระทบโควิด-19