ลดค่าไฟฟ้า

เปิดมาตรการ ลดค่าไฟฟ้า 3 เดือน กฟภ. เยียวยา 8 ประเภทแบบนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงแนวทางช่วยเหลือ ลดค่าไฟฟ้า 3 เดือนตั้งแต่ เม.ย. – มิ.ย. 63 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย