ลดดอกเบี้ยบัตรเครดิต

ดีเดย์ 1 ส.ค. ธปท. ประกาศ เริ่ม ลดดอกเบี้ยบัตรเครดิต – เช่าซื้อ

ลดดอกเบี้ยบัตรเครดิต นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า การช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในระยะ 2