ลดปัญหาขยะ

10 พลาสติกใช้แล้วทิ้ง EU เสนอกฎหมายแบนเพื่อลดปัญหาขยะในมหาสมุทร

10 พลาสติกใช้แล้วทิ้ง EU เสนอกฎหมายแบนเพื่อลดปัญหาขยะในมหาสมุทร จากปัญหาขยะในมหาสมุทรที่ได้กลายเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่างๆ หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ไ […]