ลดปัญหาหมอกควัน

ทำแนวกันไฟชายแดนป้องกันไฟป่าข้ามแดนลดปัญหาหมอกควัน

ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เร่งช่วยกันจัดทำแนวกันไฟตลอดแนวชายแดนไทย-เมียนมา ระยะทางกว่า 27 กิ […]