ลดพุง ลดโรค!

ลดพุง ลดโรค! สสส.ชูโมเดล Happy Workplace

ลดพุง ลดโรค! สสส. ร่วมกับ สมอ. และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือ “สมอ. องค์กรแห่งความสุข” มุ่งลดโรค พัฒนาสังคมโต๊ะทำงานคนภาครัฐให้เอื้อสุขภาพ ชูโมเดล Happy Workplace หลังพบว่ากินไม่ถูกหลักโภชนาการ ก่อให้เกิดโรค หวังลดค่ารักษาพยาบาล ไม่ตายก่อนวัยอันควร