ลดภาษีที่ดิน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพ.ร.ฎ. ลดภาษีสำหรับที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ฉบับ 2 ลดภาษี ร้อยละ 90

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

ครม.เห็นชอบ! ลดภาษีที่ดิน – ที่อยู่อาศัย ขยายเวลายื่นภาษีเงินได้

ภาษีที่ดิน — นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผย คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียม

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง การงด-ลดเบี้ยปรับภาษีที่ดิน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง การงดหรือ ลดเบี้ยปรับภาษีที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ พ.ศ.2562 7 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกร […]