ลดมลภาวะ

ไอเดียเจ๋ง! ใช้ตะกร้าจ่ายตลาดแทนถุงพลาสติก-ลดขยะในชุมชน

การจ่ายตลาดในยุคดิจิทัล เราคงพบเห็นแต่ถุงพลาสติก ที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไปจ่ายตลาด แต่ชาวโคกกุง ไอเดียบรรเจิด ร่วมใจใช้ตะกร้าจ่ายตลาดแทนถุงพลาสติก แถมยังช่วยลดขยะในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป