ลดหมอกควัน

ลดปัญหา!! พายุฤดูร้อนส่งผลดีให้พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ช่วยลดหมอกควัน หลังเกิดฝนตก

พายุฤดูร้อนส่งผลดีให้พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ช่วยลดหมอกควัน หลังเกิดฝนตก ทำให้ทัศนะวิสัยมองเห็นได้ไกลมากขึ้น