ลดหย่อนการออกเงินสมทบ

ครม.เห็นชอบลดหย่อนเงินสมทบนายจ้าง-ผู้ประกันตน เยียวยาโควิดระบาด

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ