ลดหย่อนภาษีลูกคนที่2

ลดหย่อนภาษีลูกคนที่สอง 120,000 บาท จูงใจคนไทยปั๊มลูก

เรามาถึงจุด จุดนี้ได้อย่างไร จุดที่รัฐบาลต้องส่งเสริมให้คนไทยมีลูกมากกว่า 1 คน และถ้าคุณปั๊มลูกเพิ่มได้ ตามนโยบายรัฐ คุณจะได้รับสิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีของปีถัดไปทันที นี่คือเรื่องจริง คือมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้(16มกราคม61) ลูกคนที่สอง เป็นต้นไป สามารถหักลดหย่อนภาษีได้คนละ 120,000 บาท แบ่งเป็น
ลดหย่อนค่าใช้จ่ายลูกคนที่ 2 จำนวน 60,000 บาท และ ลดหย่อนค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์อีก 60,000 บาท สำหรับค่าฝากครรภ์และค่าตลอดบุตรที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 เป็นต้นไป