ลดเบี้ยปรับภาษีที่ดิน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง การงด-ลดเบี้ยปรับภาษีที่ดิน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง การงดหรือ ลดเบี้ยปรับภาษีที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ค้างชำระ พ.ศ.2562 7 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกร […]