ลดเวลาทำงาน

ก.ศึกษาธิการ สั่งปรับลดเวลา-วันทำงาน ข้าราชการ 50%

รมว.ศึกษาธิการ สั่งปรับลดเวลาและวันทำงาน ข้าราชการ 50% มีผลตั้งแต่ 20 พ.ค. ยกเว้น ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับต้น และผู้อำนวยการฯ