ลดเสี่ยง COVID-19

กรมอนามัย ห่วง “หญิงท้อง-หญิงหลังคลอด” แนะป้องกัน ลดเสี่ยง COVID-19

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด แนะวิธีป้องกันตนเอง อย่างถูกวิธี ลดเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19