ลดใช้พลาสติก

กรมอนามัย เผย ช่วงโควิด 19 ขยะเพิ่ม 6,300 ตันต่อวัน วอนประชาชนลดใช้พลาสติก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับบริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการ “กินอยู่ปลอดภัย”