ลด แลก แจก แถม

คลังเล็งจัดแคญเปญ ลด แลก แจก แถม กระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาฯ

ครม. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ คลังเล็งจัดแคญเปญ ลด แลก แจก แถม กระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาฯ ดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิมร้อยละ 2